החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26651

Yehudah770 22.07.2119:58

מכתב יומי מהרבי - עיצה לחיים. *בריאות, לימוד ושלילת הדכאון*

מכתב מהרבי מליובאוויטש ליהודי שכתב על מצבו הבריאותי והנפשי ומצבו בלימוד התורה:

במענה על מכתבו . . בו כותב אודות מצב בריאותו וכן [על] התוצאות מזה בנוגע ללימודו.

וכיון שנמצא בטפול רופאים מומחים המתייעצים כפי כתבו איש עם רעהו יש לשמוע להוראתם, ויהי רצון שיקוים בו מאמר רבותינו זכרונם לברכה התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שאז היא רפואה מתאימה ופעילה. ובהנוגע ללימוד, הרי יכול הוא לקבוע לימוד לגירסא [-לא באופן מעמיק] למשך זמן ולראות איך זה ישפיע עליו.

ומובן ופשוט שמה שכותב שנמצא בדכאון נפשי וכו', הרי זה מעצת היצר ותחבולותיו למנוע את האדם ממילוי תפקידו בעולם, הוא כדבר משנה "אני נבראתי לשמש את קוני" שצריך להיות בשמחה דוקא, וכביאורו של המורה הגדול הוא הרמב"ם _(סוף הלכות לולב)_ בדברים נפלאים ומפליאים יעויין שם, אליבא דנפשיה, ואז יגיל וישמח בשמחה אמיתית ועל דרך האמור "בכל דרכיך דעהו", וכמבואר ענין שמחה זו ואיך לבוא אליה בספר התניא עיין שם פרק ל"א ואילך, ועבודה זו מביאה גם כן תוספת בבריאות הגוף וכנראה במוחש.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מקור: אגרות קודש חי"ג ע' קד

*לע"נ בתנו הטהורה חיה-מושקא ע"ה בת יבדלט"א חיים יהושע יהודה ובת-חן*
יוסף 23.07.2106:43
1. יישר כוח. בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג