החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26655

גבעתי 24.07.2123:03

הסיפור החסידי למוצ''ש


 סיפור חסידי למוצ"ש


נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב.
סגולה לפרנסה טובה , לילדים ולנחת מהילדים, לחיים טובים וארוכים ולבריאות

השמחה בבית הבעל שם טוב גאתה עד מאד: נאמן ביתו רבי נחמן מהורדנקה בא בברית האירוסין עם אחותו של הצדיק רבי יצחק מדרוהוביטש.
הכל ידעו שמדובר כאן בשידוך מן השמים, שכן השדכן שהציע את השידוך והביאו לידי גמר היה הבעל שם טוב הקדוש.
רבי יצחק זכה להתקרב לבעל שם טוב, יחד עם בנו רבי יחיאל מיכל 'המגיד מזלוטשוב'.
התקרבותו של רבי יצחק החלה כאשר גונבה לאוזניו שמועה כי בעיר מז'יבוז' שוכן 'בעל שם' הפועל ישועות באמצעות קמיעות…
רבי יצחק חשד כי הבעל שם טוב משתמש בהשבעת שמות קדושים,הוא פעל להפסקת יעילותם והקמיעות הפסיקו להועיל…
הבעל שם טוב בדק מהי הסיבה שקמיעותיו פסקו להועיל, עד שמצא כי פיו של רבי יצחק בדבר.
זימן הבעל שם טוב בכוחו את רבי יצחק למז'יבוז' לקראת שבת קודש.
לסעודות השבת התארח רבי יצחק בבית הבעל שם טוב, ובצאת השבת הוזמן למלוה מלכה.
בעת הסעודה פנה אליו הבעל שם טוב ושאלו על מה ולמה נטל את כוחם של הקמיעות שנועדו להוציא אנשים ממצוקתם.
השיבו רבי יצחק כי לדעתו אסור להשתמש בהשבעת שמות הקדושים בשום אופן שהוא.
הביא לו הבעל שם טוב מקמיעותיו, פתחם לנגד עיניו והראה לו כי אין מדובר בהשבעות, אלא ארבע מילים בלבד נכתבו עליהם:
"ישראל בן שרה בעש"ט"
הסיר רבי יצחק את קפידתו, והקמיעות חזרו לפעול.
תלמידי הבעל שם טוב נוכחו לראות כי רבי יצחק אינו אדם מן השורה, והבינו כי אם בכוחו להפוך את רצון צדיק יסוד עולם הבעל שם טוב הקדוש, הרי בוודאי הינו צדיק גדול.
אף הבעל שם טוב נענה לעומתם:
"וכי מה אוכל לעשות שרבי יצחק מדרוהוביטש הוא כעת צדיק הדור, וכל העולמות העליונים מתנהגים על פיו?!
אף אם כמה מהנהגותיו אינן מוצאות חן בעיני, נאלץ אני לשתוק.
אחותו של רבי יצחק היתה צדקת אף היא, את חינוכה קיבלה בבית הוריה, הלא המה רבי יוסף ספורבידלובר [= איש אמת] וזוגתו מרת רבקה שכונתה "יענטע הנביאה".
כאשר הגיעה לפרקה נישאה לאחד מגדולי הדור שזכה לתורה ועשירות, אך למרבה הצער לא האריך בעלה ימים ונפטר בצעירותו ללא זרע של קיימא.
האשה שכל נכסי בעלה נפלו לידיה, החלה לתור אחר שידוך הגון.
עושר וכבוד לא דיברו אל לבה, שכן אלה היו לה בשפע.
תקוותה היתה להנשא לחסיד מובהק, קדוש עליון, בדומה לאחיה הצדיק.
משנקפו הימים ולא השיגה דבר, הועידה את פניה אל העיר מז'יבוז'.
נכנסה אל הבעל שם טוב הקדוש, ובקשה שימצא לה הוא בעצמו זיווג הגון מקרב תלמידיו הקדושים.
שלח הבעל שם טוב לקרוא לתלמידו רבי נחמן מהורדנקה ושאלו אם מוכן הוא להנשא לצדקנית זו שכל רצונה בזה העולם הוא רק תורה ועבודת השם.
"מסכים אני לשידוך זה",
השיב רבי נחמן, "בתנאי שלא אצטרך לעסוק בנכסיה ובסחורותיה, נפשי חשקה אכן רק בתורה ועבודת הבורא".
הסכימה הצדקנית לתנאי, ומתוך שמחה גדולה נחגגה שמחת האירוסין בבית הבעל שם טוב.
התלמידים איחלו לזוג הקדוש דורות ישרים ומבורכים, וגם הבעל שם טוב האציל את ברכתו על החתן והכלה שיזכו לראות בנים ובני בנים גדולים וצדיקים.
פנה רבי נחמן למורו ורבו הבעל שם טוב ושאלו ספק ברצינות ספק בבדיחותא:
"מה מבקש מר כדמי שדכנות?" ענה לו הבעל שם טוב:
"כאשר אצלך יוולד בן, ואצלי תיוולד בת, נשתדך"
ובחדר השני יושבת הצדקנית אדל, בת הבעל שם טוב, הדברים מגיעים לאוזניה, והיא שומרת אותם לעת מועד…
שנים רבות עברו מאז, הבעל שם טוב נסתלק כבר לבית עולמו, ואכן כך היה:
רבי שמחה, בנו של רבי נחמן מהורדנקה, נשא לאשה את מרת פייגא בתה של אדל בת הבעל שם טוב.


שבוע טוב ומבורך


https://chat.whatsapp.com/R82Ka9OZy...
יוסף 25.07.2114:02
1. תודה לך בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג