החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26668

עפרנח 26.07.2118:18

שאלה (154) מה דעתכם על ''אוצר הארץ''?

עבר עריכה לאחרונה בתאריך 29.07.21 בשעה 05:00 על-ידי גבעתי (מפקח)

מבחינה הלכתית ומבחינה פרקטית.

בשנת השמיטה הקודמת לא עשיתי כלום ורכשתי פירות וירקות מהסופר.
שלדג 29.07.2115:19
1. אני לא מתיימר להכנס בין ההרים הגבוהים בתגובה להודעה מספר 0
אבל קח בחשבון שלפעמים חומרה יכולה להגיע לידי קולא , מספיק שהמחיר יהיה יקר יותר במעט ממחיר השוק ואתה נכנס לבעיה של סחורה בפירות שביעית .
מרן רבנו עובדיה זצ"ל כתב למעלה מ70 עמודים בכדי להתיר לכתחילה את היתר המכירה , וכתב שהאמור מתייחס גם למחמירים בכשרות , ורק אם אפשר למצוא בקלות , באותו מחיר , ובאותה האיכות רק אז צריך להחמיר ולא לקנות היתר מכירה מצד מהיות טוב אל תקרי רע , אבל בלאו הכי אין שום צורך להחמיר ובפרט שאפשר להכשל כמו שכתבנו לעיל . והנעל"ד כתבתי בע"ה .
עפרנח 29.07.2119:03
2. גם להניח תפילין זה מסוכן. ברכה לבטלה וכו'. ולמרות הכל כולם מניחים. בתגובה להודעה מספר 1
הטיעון הזה לפי דעתי לא מתחיל.
בוודאי בדברים שקשורים לארץ ישראל, בה אפשר להגיע לפיקוח נפש ולכל ההלכות הנגזרות מכך.
אז מי מובן לסכן את העולם הבא שלו ועולה לארץ?
שלדג 29.07.2119:40
3. אח שלי היקר והמתוק 😘 בתגובה להודעה מספר 2
יש הבדל מהותי בין מצוות הנחת תפילין ומצוות ישוב הארץ ששניהם מהתורה , לעומת מצוות שמיטה שהיא לרוב ככל הדעות מדרבנן בזמן הזה , ועוד , דע , שבתפילין אנחנו סומכים על חזקה שלאחר שבדקנו אותן , הן עומדות בחזקת כשרות .
ובמצוות ישוב הארץ , ארץ ישראל היא מקום בטוח היום יותר מכל מקום אחר ליהודים (ואין הכי נמי , בימים עברו היו פוסקים שאמרו לא לעלות מהטעם שכתבת , אבל היום ברוך השם המצב השתנה) .
מה שאין כן בפירות שאם יתנהגו בהם כפי ההלכה באוצר בית דין , המחיר שלהם חייב להיות זול משמעותית ממחיר השוק (אין רווח חקלאי ) , ואם אנחנו רואים בעיניים שהמחיר לא זול יותר , או קל וחומר יקר יותר , יש חשש ממשי לסחורה בפירות שביעית שזה איסור תורה .
והנלע"ד כתבתי בע"ה .
ואהבת את השם 02.08.2119:47
4. חזק וברוך בתגובה להודעה מספר 3
שלדג 02.08.2122:27
5. ברוך תהיה ולעולם תחיה 😘 בתגובה להודעה מספר 4
ינון 03.08.2111:20
6. מחילה מכת''ר, אם רוב הפוסקים סבירא להו דמצוות שמיטה היא דרבנן אז גם הסתחרות בפירות שביעית היא מדרבנן בתגובה להודעה מספר 3

ערכתי לאחרונה בתאריך 03.08.21 בשעה 11:37 בברכה, ינון

ואי אפשר לאחוז את החבל משני קצותיו. אגב, נהנתי מסגנון כתיבתך, עלה והצלח וחילך לאורייתא
שלדג 03.08.2122:31
7. תודה רבה לכבודו על המחמאות והברכות , שימחת יהודי , אשריך 💖 בתגובה להודעה מספר 6
ולעצם העניין , כבודו צודק לכאורה בטענתו , אבל אחר המחילה והקידה חמש מאות , עדיין עומדת בעינה המחלוקת בעניין שמיטה בימינו האם שמיטה בימינו היא מדאורייתא או מדרבנן , ונכון שהבאנו את דעת רוב הפוסקים ובראשם הרמב"ם שסוברים שבזמן הזה מצוותה מדרבנן .
אבל על הצד שמצוותה מהתורה , אז בוודאי שסחורה בפירות שביעית היא איסור דאורייתא , אבל גם במצב כזה , מי שעשה היתר מכירה לא עבר איסור כלל !
ואם נאמר שמצוותה מדרבנן האיסור לסחור בפירות שביעית עדיין עומד בעינו (אומנם לא חמור כמו איסור תורה , אבל עדיין זה איסור ) ושוב , גם במקרה הזה מי שעשה היתר מכירה לא עבר שום איסור ... ולכן יש לנקוט במשנה זהירות בכל העניין של אוצר בית דין , שיהיו המחירים זולים או לפחות במחיר השוק ולא יותר !
לסיכום , אביא את דברי מרן ע"ה ; היתר המכירה הוא היתר גמור ! וישבו על ההיתר הנ"ל כל גדולי עולם , וכמו שבפסח (שלכולי עלמא איסור חמץ הוא מהתורה ) אנחנו סומכים על מכירת חמץ (מי יותר ומי פחות , אבל בסופו של דבר כולם סומכים עליו בצורה מסוימת) , קל וחומר שבמצוות השמיטה שרבו הפוסקים הסוברים שהיא מדרבנן יש להקל . והנלע"ד כתבתי בע"ה .
ואסיים בברכת הדיוט לכבודו , יה"ר שתזכה לעלות מעלה מעלה בכל אשר תפנה ותשמח אותנו יותר בנוכחותך המחכימה והנעימה 😘
אלסטי-7 20.08.2108:18
8. לעניות דעתי זה סדר הקדימות בתגובה להודעה מספר 0
1. היתר מכירה
2. אוצר הארץ
3. יבול נכרי

היסוד לשיקול הדעת לסדר זה הוא העובדה כי שמיטה בזמן הזה דרבנן. ובהיתר מכירה ואוצר הארץ מחזקים ידי חקלאים יהודים יראי שמים ומקיימים בזה מצוות והחזקת בו שזו מצווה דאורייתא.
בנוסף יש עדיפות להיתר מכירה. כי היתר המכירה מבוסס ומנומק הלכתית היטב על ידי הרב קוק זצ"ל ורבני ארץ ישראל דאז. וההיתרים לעבודות קרקע באוצר הארץ פחות מבוססים מבחינה הלכתית.
רחלי יוקנסון 03.09.2118:17
9. אני חושבת שהם טובים ופותרים הרבה בעיות הלכתיות וזה נותן אופציה לאכול ירקות של ארץ ישראל בראש שקט בתגובה להודעה מספר 0
אלסטי-7 23.09.2117:55
10. לא כל כך בראש שקט בתגובה להודעה מספר 9
כי אין מצב לפיקוח הגון בכרמים ובמטעים. ה"שינויים" והמלאכות המותרות בכרם מקשים מאוד על החקלאי וכמעט שאין מצב לפקח על זה.
2. נסמכים על היתרים דחוקים מאוד בדעת יחיד של החזון איש שהתיר מלאכות מסויימות. כאשר רוב הפוסקים אוסרים זאת.

לעומת זאת היתר מכירה מבוסס מאוד מבחינה הלכתית.
א. רוב הפוסקים שמיטה דרבנן בזמן הזה. כי אין רוב יושביה עליה ואין ישיבה של כל שבט ושבט בנחלתו.
ב. יש מחלוקת לגבי התאריך של שנת השמיטה. יש 3 דעות בעניין. כך שמדובר על ספק דרבנן. והכלל הוא ספק דרבנן לקולא.
היתר המכירה בא על גבי הביסוס ההלכתי של ספק דרבנן שלמעשה מתיר את הכל בשביעית. אך הרב קוק והרב מוהליבר החמירו והצריכו לעשות גם היתר מכירה.
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג