החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26681

Yehudah770 30.07.2114:27

מכתב יומי מהרבי - עיצה לחיים. *מה העיקר בגן ילדים?*

מכתב מהרבי מליובאוויטש על כךב שבחינוך ובפרט בגיל צעיר - העיקר הוא לחנך ליראת שמים:

קבלתי מכתבו, בו שואל באשר רוצה להכניס בת שלש לגן ילדים ויש הצעה להכניסה להגן ששם שפת הלימוד היא באידיש ושואל חוות דעתי.

הנה לדעתי נכון הדבר, כי העיקר במה שנוגע בחינוך הילדים והילדות בכלל ובפרט התחלת החינוך הוא הענין של יראת שמים ומכיון שהכל מודים שהחינוך ששם הוא טוב יותר מבמקומות אחרים בתחום זה [של יראת שמים], אין להתחשב עם נמוקים אחרים, כי הכל בטל מפני העיקר.

בברכת הסתדרות מתאימה ופרנסה טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד ונחת יהודית וחסידית מכל ילדיה שיחיו וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

מקור: אגרות קודש ח"ד ע' תמז

*לע"נ בתנו הטהורה חיה-מושקא ע"ה בת יבדלט"א חיים יהושע יהודה ובת-חן*
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג