להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום גילוי מסמכים אשכול 27865

בנימינוב 04.01.1709:51

רגעי ההכרעה בפרשת אלאור אזריה -הורשע בהריגה שהעונש עליה עד 20 שנות מאסרסיכום של העיתונאי המקוון ram

הלר פותחת בעובדות : ביום 24 במרץ 2016 נורה המחבל עבד אל פתאח א-שריף ונקבע מותו. הנאשם שימש כחובש בפלוגה המבצעית בגדוד שמשון. // גילי כהן

הלר: בהגיעם שני המחבלים תקפו את א' ואת המ"מ באמצעות סכינים. א' נפצע, מחבל אחד מת בזירת האירוע בסמוך לאחר שנורה. א-שריף נפצע משישה קליעים. // גילי כהן

פרשה זו עוררה התעניינות ציבורית רבה , כמותו לא ידעה המערכת הצבאית. לא לנו לפרש את הטעמים שהביאו לכך. // גילי כהן


הכרעת דינו של הנאשם מושתת רק על הראיות שהובאו בכתלי בית הדין ועליהם בלבד, כי הרי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. // גילי כהן

כתב האישום מייחס לנאשם עבירת הריגה ועבירה נלוות של התנהגות שאינה הולמת. בכתב האישום נטען כי לאחר הירי, נותר א-שריף שכוב על הקרקע בחיים // גילי כהן

הנאשם שהוקפץ למקום החל לטפל בא' הפצוע, ולאחר מכן שהה בזירת האירוע עוד זמן מה, בשלב מסוים אסף את קסדתו והחל לנוע לכיוון המחבל. // גילי כהן

הוא מסר את קסדתו לחייל אחר, ירה בא-שריף בניגוד לכללי הפתיחה באש, שלא היווה סכנה. הנאשם כפר באשמה של כתב האישום // גילי כהן

הלר: הגיע העת להכריע בסוגיות שבמחלוקת


דנה בכפירה באשמה : הנאשם כפר בכך שהמחבל לא היווה עוד סכנה בעת הירי, שכן הוא זז. הוא חלק על כך שהירי נגד את הוראות הפתיחה באש ונעדר הצדקה מבצעית, זאת בעקבות חששותיו כי המחבל נושא עליו מטען וסכין וחשש מפיגוע משולב // גילי כהן


הנאשם העלה טענה של הגנה מהצדק, וטען לרדיפה בלתי נסבלת של הרשויות שקודם ירו את החץ ואז הגישו את כתב האישום. : עוד נטען כי ננקטה אכיפה בררנית בנוגע לנאשם. // גילי כהן


מסכמת: אין מחלוקת כי לאחר הירי נמצא המחבל מת וכי לא נמצא מטען

הלר - הגיע הזמן להכריע
לאחר ששמענו עשרות עדי תביעה והגנה, והוגשו ראיות למכביר בשלה העת להכריע את דינו של הנאשם // גילי כהן

הלר - ''הנאשם היה מודע לכך שבירי שביצע נוטל כנראה חיים של אדם'' בעניינו אין מחלוקת כי הנאשם ירה בראשו של המחבל מטווח קצר. הנאשם אף היה מודע לכך שבירי שביצע נוטל כנראה חיים של אדם // גילי כהן

הלר על הקשר הסיבתי בין הירי של אזריה למותו של המחבל דוחה את טענות ההגנה מומחי ההגנה לא ביססו את האפשרות העובדתית שאדם מת יכול לזוז. ללא ביסוס זה, נשמטת הטענה. על אותו קו הגנה זה מבקש האנשם לאחוז את החבל משני קצותיו, לטעון לטעות כנה בעניין תחושת הסכנה, אבל לטעון שבזמן הירי המחבל כבר היה מת // גילי כהן

דוחה את טענות עד ההגנה - פרופ' שמעון
דוחה את טענות פרופ' שמעון, עד ההגנה, שטען שהמחבל מת מלחץ אוויר חזה, מכיוון שאינו מומחה בתחום. // גילי כהן

נוכח כל האמור - מצאנו לדחות את הטענה (של עורכי דינו)

עוד דוחה השופטת את מסקנותיו של פרופ' היס וקובעת: הירי של אזריה הוביל למותו של המחבל

שכן, היא לא מתמודדת עם הממצא המרכזי של גיפס בדבר הדימומים בראשו של המחבל. גיפס הסבירה את הממצא בצורה יסודית וממצה. לעומתה, לא ביקש פרופ' היס לעיין בתצלומים, אלא הסתפק באמירה כללית כי לא מקבל הבחנתה.
אימוץ טענה של עד מומחה מחייבת תזה, וזו לא ניתנה כנדרש. שוכנענו כי לא היה בידי ההגנה להציג ראיות שסותרות את עדותה של גיפס. התרשמנו כי ההגנה לא הצליחה לכרסם במומחיותו של גיפס ובמסקנותיה. נוכח האמור אנו מאמצים את מסקנה וקובעים כי מותו של המחבל נגרם מהירי

הלר: התיעוד מן האירוע וכל הצילומים הוגשו כראייה והן אובייקטיבית // גילי כהן
הלר מקריאה את גרסתו של אזריה במצ"ח: כל הסרטים (שעברו לו בראש) גרמו לי לקבל החלטה לא פשוטה, לירות לו בראש. לפי גרסת הנאשם, אומרת הלר, הירי בוצע מחשש לסכין ומחשש למטען. כידוע, משקל של עדות בע"פ הוא עניין של בית הדין, לפי התנהגות העדים.
בבואו לקבוע את מהימנות העדים, מטיל בית הדין את ניסיונו השיפוטי. על בית הדין להתחשב באופן ישיר מהופעת העד. נוכח זאת, נבחנת גרסתו של הנאשם ובהשוואה לגרסאות אחרות שמסר. וכן נבחנת השתנות גרסאותיו.

הלר מציינת את דברי החייל ת', שאין מחלוקת על אמיתות תוכנן: אלאור היה נראה נרגש וכועס שדקרו את חבר שלי, ואמר איך הוא המחבל נשאר חי?
הלר מזכירה את דברי ת', שאמר לו שהירי לא היה תקין. "הוא אמר משהו בסגנון שדקרו את חבר שלו, וניסו להרוג אותו, וגם לו מגיע למות", אמר אז ת'
השופטת אומרת כי לא ניתן לחשוד בת' כמי שניסה להעליל על הנאשם. מצאנו לדחות את ההסתייגות שת' ניסה להעלות בעדותו, באשר לרמת הדיוק של הפרטים. עוד אמרה כי "מצאנו כי בחומר הראיות ישנם חיזוקים נוספים לדבריו של ת'".


הלר מסכמת את עדות ת': אלאור לא חשש ממטען // גילי כהן
"מצאנו לתת לעדותו של ת' משקל מלא. עינינו רואות כי הנאשם לא חשש ממטען, והם מצביעים על סיבה אחרת". עוד אומרת הלר כי נראה שהנאשם, אזריה, היה ער לבעיה שמציבה השיחה עם ת'. לא בכדי הוא הכחיש את עצם הדברים, ובעת שהוצע לו לערוך עימות, התנה תנאים.
חרף האמור, במהלך עדותו חזר הנאשם כי לא זכורה לו שיחה עם ת'. כשהתבקש להגיב לטענה כי הירי בוצע מטעמים נקמניים, בחר שלא לענות באופן ישיר. הלר קובעת כי לאחר הירי אמר הנאשם לת' כי "דקרו את חבר שלי וניסו להרוג אותו אז גם לו מגיע למות". לכך משקל משמעותי בהכרעת הדין. "זה לב ליבו של התיק". על כך יפול ויקום דבר, כי הנאשם טוען שפעל מהגנה עצמית שדרשה פעולה מיידית.

לפי הלר, דבריו האמורים של הנאשם מיד לאחר האירוע, גם בפני ת' והמ"פ נאמרו באופן ספונטני ובהמשך ישיר לאירוע הירי


כעת הלר מתייחסת לעדותו של המ''פ רס''ן תום נעמן // גילי כהן
היא קובעת: לגרסתו של נעמן מצאנו תימוכין רבים בתשתית העובדתית שהיו לפנינו. גרסת נעמן נתמכת בדברים שמסר המח"ט יריב בן עזרא. חשוב להדגיש כי גם רס"ן נעמן לא נשאל בחקירתו האם אזריה העלה את החשש מפני סכין ומטען. על המשמעות להימנעות מכך עמדנו קודם לכן

הלר: בפנינו גרסה מתפתחת ומתפתלת של הנאשם - מקבלים את הסבריו של נעמן // גילי כהן
הלר מתייחסת לטענת הסטירות שהמ"פ נתן לאזריה: גם על כך לא נחקר רס"ן נעמן. לא נעלמו מעינינו אי התאמות בין הודאתו הראשונה לאלו שמסר בהמשך. מצאנו לקבל את הסבריו של נעמן ביחס לפערים שהיו. מצאנו לתת לגרסתו של נעמן משקל מלא. אנו קובעים כי בשיחה שנערכה, לא העלה אזריה את החשש מפני סכין או מטען כסיבה לירי.
רק שעה וחצי אחרי האירוע העלה הנאשם בפני גורם כלשהו (המג"ד, שפירא) את החשש מפני הסכין. בשלב זה לא העלה את החשש מפני מטען. בחקירה סרב להתייחס לדברי המג"ד, בטענה כי מדובר בתחקיר. בעדות בפני בית הדין טען כי דווקא אמר לגבי שתי הסכנות. עדותו של שפירא הטילה רושם. אין בין הסברים והשערות אלו של אזריה (שטען כי שפירא ניסה להגן על עצמו ולפעול לקידומו) דבר.

לטענתה של הלר, לא נמצא דופי בעדים אלו ובפרטים שמסרו, והם לא חסכו בשבחים על הנאשם. הם דיברו לגופו של הנאשם ולא לגופו של עניין. הנאשם בחר בדרך הפוכה ויצא למתקפה אישית נגד המפקדים. את ניסיונות אלו ראינו לדחות מכל וכל ועל משמעותן מבחינה ראייתית עוד נעמוד


כעת הלר מדברת על עדות הפרמדיקית: 'הטענה בדבר המטען עלתה רק אחרי שיחה עם עוד' // גילי כהן
בעדותה של הפרמדיקית ניתן למנות פרטים מהותיים - אלאור לא ציין חשש ממטען, הוא אישר שהמחבל היה חי. גם ביחס אליה ההגנה נמנעה מלברר בחקירה. גרסתו זו של אזריה בנוגע לשיחה עם הפרמדיקית לא פורטה אפילו במסמך שהוגש. אין אלא לתמוה כיצד פרט כה מהותי לא הובא אז.
מסכמת: תשתית הראיות מלמדת שלאחר ששוחח אזריה עם העורך דין, העלה את הטענה בדבר המטען המדומיין. גרסת הנאשם למצ"ח נמסרה לאחר השיחה עם העורך דין. לפני אותן שיחות כלל לא הזכיר חשש ממטען. הגרסה שמסר הנאשם הוסיפה להתפתח גם לאחר סיום החקירה במצ"ח, במסגרת אותו מסמך, ובמהלך עדותו בפנינו.

איש לא הבחין בסטירות שטען שהמ"פ נתן לו. לא בזמן אמת ולא לאחר האירוע. רס"ן נעמן לא נחקר במסגרת חקירה נגדית, כך גם עדי התביעה, ועדי ההגנה. בחקירתו במצ"ח אישר הנאשם כי נעמן כלל לא כעס עליו בשל הירי שביצע. אם לא די בכך, טענת הסטירות המשיכה להתפתח גם לאחר שהועלתה.

הלר: חוות הדעת הפסיכיאטרית של הנאשם העלתה אף היא קשיים

הלר: אין כל בסיס לטענה שידו של המחבל הייתה במרחק נגיעה מהסכין // גילי כהן
צפייה בכל הסרטונים מלמדת בבירור כי אין כל בסיס לטענה שידו של המחבל הייתה במרחק נגיעה מהסכין. למעשה רק לאחר הירי קירב עופר אוחנה את הסכין לעבר המחבל, מסיבה שלא התבררה. קודם הסכין הייתה רחוקה מאוד מהמחבל.
זה המקום לציין שהסרטון שצולם על-ידי מתנדב בצלם, ובמקום להתמודד עם הטענה על מרחק הסכין, בחר לומר כי הוא לא מאמין לסרטונים של בצלם.

נאשם שהיה ער לחוסר ההשתלבות של גרסתו עם הסרטונים, נאלץ למתן את גרסתו בחקירות, ועטן שהסכין הייתה "קרובה", לא במרחק נגיעה


הלר - גרסת הנאשם לא מהימנה // גילי כהן
נוכח האמור ולאור הסתירה בדברי הנאשם, לבין הממצאים העולים בבירור מתיאור האירוע, הרי שנדחת גרסתו של הנאשם כבלתי מהימנה.
גם דבריו של הנאשם ששמע את הצעקה בנוגע למטען שבריר שנייה לפני, לא מתיישבי עם הסרטונים אז נראה כי זה היה שתי דקות לפני. קושי זה הוצג לנאשם במהלך חקירתו הנגדית, אולם הוא לא ידע להתמודד עם זה. אמר "בזירת האירוע לא עמד עם טיימר".

היה הנאשם עצמו שנימק את הירי בשל הצעקה, ולכן לממד הזמן חשיבות. הסרטונים מלמדים כי לאורך כל האירוע התנהל הנאשם בשוויון נפש וללא כל דריכות. גם בבואו לבצע את הירי פעל בצורה מחושבת, ולראיה אמר זוזו.

הסרטים מלמדים כי בין עיתוי הצעקה, הנאשם לא פעל להזהיר האנשים או להרחיקם. חרף זאת, הפנה גבו למחבל, מסר את קסדתו ואז ביצע את הירי. התנהגות זו לא עולה בקנה אחד עם תחושת סכנה ועם מענה מיידי ובהול.

לא ברור מדוע בחר אזריה למסור את הקסדה שלו טרם הירי. הנאשם לא ידע להסביר את התנהגותו ומדוע לא ביצע את הירי קודם לכן. במקום אחר מסר תשובה סותרת. גם התנהגות הנאשם לאחר הירי לא עולה עם תחושת סכנה. בסרטונים נראה אזריה ליד גופת המחבל, ולא הזהיר את התאג"ד שהיה במקום וטיפל בגופת המחבל. אזהרה זו מחייבת כי בדיוק מסיבה זו בחר לבצע את הירי.

צפייה בסרטונים מלמדת כי אין לקבל את טענת הנאשם בדבר למזג האוויר ששרר במקום, כי מדובר במזג אוויר שרבי. גם אם לבוש המחבל יכול לעורר חשד, צפייה בסרטונים מראים כי חלק נכבד מהנוכחים לבשו מעילים. טענת הנאשם כי לבושו חריג לא מתישבת עם המציאות.

המ''פ הופתע מאוד מהירי - מה שמלמד על אירוע חריג // גילי כהן
מהסרטונים שהוגשו נראה כי המ"פ הופתע מאוד מהירי שבוצע. דבר הירי של הנאשם הובע למפקדת החטיבה עוד לפני שפורסם הסרטון על-ידי ארגון בצלם. ללמד מה סברו המפקדים בזמן אמת, כי זה אירוע חריג. ההוראות דורשות תנאי מצטבר לביצוע הירי - שיהיה ממשי ומיידי.
בעניינו אין מחלוקת שהנאשם לא זיהה מטען על גוף המחבל, ובהיעדרו אין הצדקה לירי.

חרף המפורט בהוראות הפתיחה באש, העיד אחד המ"מ כי הירי שביצע אזריה היה מוצדק. עדות זו נוגדת את הוראות הפתיחה באש. ניסיונו לפרשן כך שתתאים לגרסת הנאשם פוגעת במהימנותו.

מרבית החיילים שנכחו בזירה בשטח, שעמדו בסמוך למחבל, מסרו כי לא חשו בסכנה לפני הירי. לעומתם, היו כמה חיילים שכן מסרו שחשו בסכנה, אך בסרטון ניתן לראות כי הם לא היו בזירה, או שמדובר בחייל שנפצע והיה באמבולנס.

הלר: התרשמנו שעדויות האזרחים היו גורפות ונועדו כל כולן לסייע לנאשם, לרבות הטיית האמת
אין חולק כי האזרחים הוסיפו להסתובב בזירה גם כשלא היה צורך לתת מענה רפואי לא'. חלקם התקרבו למחבל כדי לצלמו מקרוב. ההסברים שנתנו לכך נדחו.
התנהגותו של הקב"ט, סא"ל במיל' אליהו ליבמן, מעידה כי לא חש בסכנה, כי אחרת היה פועל כדי להתריע ולהזהיר.

באחד הסרטונים של עופר אוחנה, שהוא מתעד את הגופות של המחבלים, אמר כי מדובר ב'פיגוע דקירה, שני מחבלים עם סכינים, ברוך השם מחוסלים'. רוצה לומר, בזמן אמת בשטח התייחס אוחנה אך ורק לסכינים. הדבר מלמד שהחשש ממטען לא היה ממשי מבחינתו. על היעדר תחושת הסכנה באירוע מלמדת גם התנהלות הרבש"ץ, שדיווח למח"ט על ירי חריג שבוצע בגזרה. הרבש"ץ התייצב לעדות בעל כורחו, ובעדות התברר מדוע התבקש לחמוק מכך. הוא טען שאינו זוכר את דבריו, אך גם לא מאשר אותם.

על עדותו של הרבש"ץ אומרת הלר: "אין לנו אלא להצטער כי העד בחר שלא להעיד אמת".

הלר מציינת כי יש משמעות לכך שההגנה לא זימנה לעדות את אורי עופר, מי שצעק בנוגע למטען כשתי דקות לפני הירי. הערותיהם של האלופים במיל' בנוגע למקרה מעוררת קשיים. ספק אם דבריהם יכלו לסייע לביה"ד כדי להגיע לחקר האמת: במקרה שלפנינו, בו מיוחסת לנאשם מחשבה פלילית, חוות דעת כזו לא יכולה לסייע.

הלר: מצאנו קשיים לא מבוטלים בעדותו הגורפת של האלוף במיל' דיין שמחבלים דינם למות
לטענת הלר, לאמירות של מפקדים נודעת חשיבות רבה, לא בהכרח על ההליך המשפטי.
נדמה שהתבטאותו לא תואמת באופן מלא את הוראות הפתיחה באש.
הלר מציינת כי חלקים מעודויות האלופים נכתבו על-ידי צוות ההגנה עצמו.

נמצאו קשיים גם במסקנותיו של תא''ל במיל' זכאי וגם האלוף במיל' ביטון
הלר: במהלך עדותו של האלוף במיל' ביטון הייתה חוסר בקיאות בהוראות הפתיחה באש.
עוד אמרה כי נמצאו קשיים במסקנותיו של תא"ל במיל' זכאי שהעיד בפני בית הדין

הלר: יש לדחות כבלתי מהימנה את גרסת הנאשם במצ''ח בנוגע לסיבת הירי

הראיות שנאספו מראות שגרסת הנאשם במצ"ח ובבית הדין בדבר שהצהיר על שתי הסכנות היא גרסה כבושה. הראינו כי עדותו של הנאשם נסתרת גם בראיות אובייקטיביות, כמו הסרטונים - מרחק הסיכן, עיתוי הצעקה, חריגות לבוש המחבל, והתנהגות הנאשם. יש לדחות כבלתי מהימנה את גרסת הנאשם במצ"ח בנוגע לסיבת הירי.
לפי הלר, גרסתו של הנאשם לא תואמת את הערכתם המקצועית של מפקדיו בדבר מוצדקות הירי מבחינה מבצעית. סיבת הירי לא הייתה נעוצה בתחושת סכנה, אלא בהסבר שסיפק מיד לאחר הירי, שמגיע למחבל למות.

הלר: זה שמדובר במחבל לא אומר שמותר להצדיק פעולה לא מידתית
העובדה שהיה מוטל על ארץ מחבל שביקש לקטול את חייהם של חיילי צה"ל אין בה כשלעצמה להצדיק פעולה לא מידתית. עקרון המידתיות נשמר בהוראות הפתיחה באש. הוראות הפתיחה באש מהוות יישום של הדין. את ההוראות יש לקיים באופן דווקני, כי בבסיסם מתבטא עקרון קדושת החיים. אין בכך כדי לצמצם שיקול דעת. הוראות הפתיחה באש נותנות מענה גם לאיום המטענים. אמנם נעמן אישר שהחיילים לא תודרכו באופן ספציפי על המטענים, אך צויינו דוגמאות לאיומים.
נוכח האמור, פרשנותו המוטעית של הנאשם לפיה ניתן לירות ביסטואציות שבהן אם יש ספק, אין ספק, נוגדת את הוראות הפתיחה באש. גם אם הייתה מתקבלת גרסת הנאשם בנוגע לחשש ממטען, אין למצוא בכך צידוק לירי.

בית הדין קובע את ממצאיו לפי הראיות שנמצאות לפניו - סברנו כי ראוי לחזור ולהזכיר זאת בפרק זה
מעדויות המפקדים עולה תמונה אחידה, שלאחר שהמג"ד ערכו בירור בשטח, עלה כי מדובר באירוע חריג - טרם פרסום הוידיאו. אמנם העלה הנאשם טענה כי הוא הגיע למח"ט 900 בשביל להישפט ולא בשביל תחקיר, אך אין בכך כדי להשליך על נסיבות הפתיחה בחקירה.
מהתשתית שלפנינו עולה כי הפרקליטות פעלו בהתאם למדיניות הנהוגה בפתיחת חקירת מצ"ח.

יש לציין כי ההחלטה אליה הגענו היינו מגיעים גם אם החקירה הייתה נפתחת לאחר שהסרטון היה מופץ
ממעשה זה עלולות לנבוע השלכות ממספר מישורים נוכח המציאות הביטחונית באזורנו. עלולה להיות פגיעה אנושה בתדמיתו של הצבא. ההגנה לא הציגה תשתית ראייתית מינמלית לטענה כי כתב האישום הוגש מטעמים זרים. הטענה נדחתה. נזכיר כי הפצ"ר פעל בהתאם לסמכותו.
אין בית הדין מחליף את שיקול דעת הפצ"ר אך בהינתן התשתית הראייתית הגולמית אליה נחשפנו, הרי שניתן לקבוע כי הצטברו די ראיות עבור הגשת כתב אישום.

ההגנה לא בחלה בהשאמות חמורות למדי בנוגע לתביעה הצבאית ולפרקליטות הצבאית. מדובר בטענות חמורות, שלא מצאנו להן בסיס, ונטענו בעלמא.

הלר: אין להגנה אלא להלין על עצמה

הלר: שינוי גרסאותיו של הנאשם מעידה על היעדר כנות בנוגע לסיבת הירי במחבל על שיחות המפקדים בעניין המקרה: שוכנענו כי טענות ההגנה לפיה השיחות נועדו לרדיפת הנאשם, ולפגוע בהגנתו, לא בוססו והן מנוגדות לראיות. אין המפקדים פועלים בריק. המציאות הביטחונית היומיומית מחייבת מענה לשאלות נורמטיביות שהמציאות הזו מכתיבה. לא ניתן להשאיר עמימות. המפקדים הקפידו לשוחח על האירוע, ולא על מחולל האירוע. לא נפל פגם בהתנהלות המפקדים.
לא שמענו ולו עדות אחת, מבין 31 העדים, ממנה עולה כי בחקירה נמסרו עדויות שקריות לרעת הנאשם (בגלל שיחות המפקדים).

הלר על טענת הסנגורים כי אזריה לא השתתף בתחקיר: בהיעדר תשתית ראייתית מלאה, אין לנו את הכלים כדי לקבל את טענת ההגנה.

הלר: גרסתו של הנאשם לא עולה בקנה אחד עם הוראות הפתיחה באש

הלר: נוכח האמור הגענו למסקנה כי יש לדחות את גרסאותיו במצ"ח. אין מקום לקבל את הסבריו המאוחרים באשר לסיבת הירי

הלר: לאור זאת הרי שהוכחנו מעל לכל ספק סביר - הסיבה לירי לא הייתה נעוצה בתחושת סכנה אלא בדבריו - שמגיע למחבל למות

הלר: בעניינו של הנאשם לא נפלו פגמים בהחלטה להורות על ההחלטה בחקירה, והבחלטה להגיש כתב אישום

הלר: הירי היה אסור בנסיבות המקרה

הלר: אין אלא לקבוע כי הונחה בפנינו יסודות עבירת ההריגה מעל לכל ספק סביר

צועקים באולם: מכור, מכור

בית הדין הצבאי קובע: אלאור אזריה הורשע בהריגה

אזריה נראה כמי שלא מאמין. הוא משוחח קצת עם אמא שלו, מביט ישר, לחלוחית בעיניו

הלר: ירה הנאשם במחבל שהיה שרוע על הכביש במשך דקות ספורות. באותו שלב לא סיכן המחבל את הנאשם ואת יתר הנוכחים בזירה. הירי לא נעשה מפני סכנה
הלר: הירי נעשה כי סבר הנאשם שמגיע לו למות

הלר: המציאות הביטחונית מאלצת את חיילי ומפקדי צה"ל להתמודד עם משימות קשות. הם מחויבים בהפעלת כוח לעמידה במשימותיו אך זו אסור שתעשה מעבר לנדרש

הלר: הנאשם שירת כחובש פלוגתי. בתפקידו זה היה למעשה הדרג הרפואי הבכיר בזירה

הלר: אנו מרשיעים את הנאשם בה אחד בעבירת ההריגה ובהתנהגות שאינה הולמת

בתום ההכרעה, הנוכחים מוחאים כפיים, צועקים מכור. מישהי צועקת "ביהמ"ש לא מכבד את החיילים שלנו. מחר אין צבא, אין צה"ל"

התובע הצבאי, סא"ל המילואים נדב ויסמן, מבקש לקבוע מועד לטיעונים לעונש

נקבעו כעת מספר דיונים לטיעונים לעונשו של אזריה, בעוד כשבועיים.
רוטרית 04.01.1709:52
1. נכנס כרגע לבית המשפט בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1709:52
2. אלאור הגיע לבית המשפט הצבאי יחד עם בת זוגו בתגובה להודעה מספר 0
deko 04.01.1712:40
279. מדינה שכולה ימנית בתגובה להודעה מספר 2
אבל מערכות המשפט סמונלניות. אני שומע רק זעם אם זה ברשתות אם זה פה במציאות אני עובד עם המון קהל. שורה תחתונה העם ימני לחלוטין גם ראינו בקלפי את זה. אבל מלמעלה יש לנו אויבים ואלו בתי המשפט ובגץ בהם העם חייב לטפל כי הוא פשוט לא מייצג את עמדת העם!!!
Aviel 04.01.1709:53
3. אלאור נכנס בפנים מחוייכות ומחבק את כל מי שהגיע לאולם. בתגובה להודעה מספר 0
רוטרית 04.01.1709:53
4. אלאור מתחבק עם משפחתו, מבקשים מכולם לשבת בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1709:54
6. את המפגינים שומעים גם בתוך בית המשפט בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1709:54
7. רגע לפני: חיבוק מאמא בתגובה להודעה מספר 0


ram 04.01.1709:55
15. אזריה יושב מחוייך עם משפחתו בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1709:56
16. גם שרון גל נכנס כעת - מתחבק עם אזריה ומשפחתו בתגובה להודעה מספר 0
תמונה יחד עם צוות ההגנה

Aviel 04.01.1709:56
18. ערוץ 22: שרון גל נמצא באולם - צריך לעשות חשבון נפש. בתגובה להודעה מספר 0
"שרון גל והאנשים שהביאו את אלאור לפינה הזאת צריכים לעשות חשבון נפש" כך אמר רוני דניאל.
מקורי 04.01.1711:48
226. אייזנשמוק, יעלון, הקרן הארורה ורוני דניאל וחבר ומרעיו הביאו את אלאור ואת הציבור לפינה הזאת בתגובה להודעה מספר 18
ram 04.01.1709:57
19. קבלת הפנים החמה שחיכתה לאלאור בבית המשפט בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1709:58
25. תמונה נוספת של שרון גל מתוך הדיון בתגובה להודעה מספר 0
מקורי 04.01.1711:49
227. כל הכבוד לשרון גל בתגובה להודעה מספר 25
אור12 04.01.1710:00
29. ח''כ אורן חזן הגיע לתמוך בתגובה להודעה מספר 0
דנה וייס: "הגיע לקחת את ליטרת הבשר שלו"
מקורי 04.01.1711:52
232. אלו אנשי התשקורת הסמולנית שבאו לרקוד על הדם של החייל שחיסל את אהובם הטינופת בתגובה להודעה מספר 29
שימו לב שהמחבלים התקשורתיים מפמפמים שוב ושוב את השם של אהובם הטינופת שדקר חיילים

מי בכלל רוצה לדעת את השם שלו? יימחה שמו וייכלה זכרו ושל כל משפחתו ואוהביו
ram 04.01.1710:01
32. שידור פריסקופ מחוץ לאולם בתגובה להודעה מספר 0
רוטרית 04.01.1710:03
34. וואלה: 200-300 מפגינים מחוץ להיתראות המשפט בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1710:03
35. השופטים נכנסו - מתחילים בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1710:03
36. אל''ם מאיה הלר, ראש הרכב השופטים: ''נקריא חלקים מאוד מאוד נרחבים מהכרעת הדין'' / גילי כהן בתגובה להודעה מספר 0
רוטרית 04.01.1710:03
37. השופטים נכנסים לאולם בתגובה להודעה מספר 0
אם מדובר בזיכוי זה יהיה המשפט הראשון
ram 04.01.1710:04
38. הלר פותחת בעובדות בתגובה להודעה מספר 0
ביום 24 במרץ 2016 נורה המחבל עבד אל פתאח א-שריף ונקבע מותו. הנאשם שימש כחובש בפלוגה המבצעית בגדוד שמשון. // גילי כהן
ram 04.01.1710:05
42. ממשיכה בתגובה להודעה מספר 38
הלר: בהגיעם שני המחבלים תקפו את א' ואת המ"מ באמצעות סכינים. א' נפצע, מחבל אחד מת בזירת האירוע בסמוך לאחר שנורה. א-שריף נפצע משישה קליעים. // גילי כהן
ram 04.01.1710:05
45. ממשיכה בתגובה להודעה מספר 42
פרשה זו עוררה התעניינות ציבורית רבה , כמותו לא ידעה המערכת הצבאית. לא לנו לפרש את הטעמים שהביאו לכך. // גילי כהן
ram 04.01.1710:06
47. ממשיכה בתגובה להודעה מספר 45
הכרעת דינו של הנאשם מושתת רק על הראיות שהובאו בכתלי בית הדין ועליהם בלבד, כי הרי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. // גילי כהן
ram 04.01.1710:06
50. ממשיכה בתגובה להודעה מספר 47
כתב האישום מייחס לנאשם עבירת הריגה ועבירה נלוות של התנהגות שאינה הולמת. בכתב האישום נטען כי לאחר הירי, נותר א-שריף שכוב על הקרקע בחיים // גילי כהן
ram 04.01.1710:07
53. ממשיכה בתגובה להודעה מספר 50
הנאשם שהוקפץ למקום החל לטפל בא' הפצוע, ולאחר מכן שהה בזירת האירוע עוד זמן מה, בשלב מסוים אסף את קסדתו והחל לנוע לכיוון המחבל. // גילי כהן
ram 04.01.1710:07
55. ממשיכה בתגובה להודעה מספר 53
הוא מסר את קסדתו לחייל אחר, ירה בא-שריף בניגוד לכללי הפתיחה באש, שלא היווה סכנה. הנאשם כפר באשמה של כתב האישום // גילי כהן
ram 04.01.1710:08
58. הלר: הגיע העת להכריע בסוגיות שבמחלוקת בתגובה להודעה מספר 55
ram 04.01.1710:09
61. דנה בכפירה באשמה בתגובה להודעה מספר 58
הנאשם כפר בכך שהמחבל לא היווה עוד סכנה בעת הירי, שכן הוא זז. הוא חלק על כך שהירי נגד את הוראות הפתיחה באש ונעדר הצדקה מבצעית, זאת בעקבות חששותיו כי המחבל נושא עליו מטען וסכין וחשש מפיגוע משולב // גילי כהן
ram 04.01.1710:12
74. ממשיכה בתגובה להודעה מספר 61
הנאשם העלה טענה של הגנה מהצדק, וטען לרדיפה בלתי נסבלת של הרשויות שקודם ירו את החץ ואז הגישו את כתב האישום. : עוד נטען כי ננקטה אכיפה בררנית בנוגע לנאשם. // גילי כהן
ram 04.01.1710:13
76. מסכמת: אין מחלוקת כי לאחר הירי נמצא המחבל מת וכי לא נמצא מטען בתגובה להודעה מספר 74
ram 04.01.1710:13
78. הלר - הגיע הזמן להכריע בתגובה להודעה מספר 76
לאחר ששמענו עשרות עדי תביעה והגנה, והוגשו ראיות למכביר בשלה העת להכריע את דינו של הנאשם // גילי כהן
ram 04.01.1710:14
81. הלר - ''הנאשם היה מודע לכך שבירי שביצע נוטל כנראה חיים של אדם'' בתגובה להודעה מספר 78
בעניינו אין מחלוקת כי הנאשם ירה בראשו של המחבל מטווח קצר. הנאשם אף היה מודע לכך שבירי שביצע נוטל כנראה חיים של אדם // גילי כהן
ram 04.01.1710:15
82. הלר על הקשר הסיבתי בין הירי של אזריה למותו של המחבל דוחה את טענות ההגנה בתגובה להודעה מספר 81
מומחי ההגנה לא ביססו את האפשרות העובדתית שאדם מת יכול לזוז. ללא ביסוס זה, נשמטת הטענה. על אותו קו הגנה זה מבקש האנשם לאחוז את החבל משני קצותיו, לטעון לטעות כנה בעניין תחושת הסכנה, אבל לטעון שבזמן הירי המחבל כבר היה מת // גילי כהן
ram 04.01.1710:18
85. דוחה את טענות עד ההגנה - פרופ' שמעון בתגובה להודעה מספר 82
דוחה את טענות פרופ' שמעון, עד ההגנה, שטען שהמחבל מת מלחץ אוויר חזה, מכיוון שאינו מומחה בתחום. // גילי כהן
ram 04.01.1710:20
88. נוכח כל האמור - מצאנו לדחות את הטענה (של עורכי דינו) בתגובה להודעה מספר 85
ram 04.01.1710:21
93. עוד דוחה השופטת את מסקנותיו של פרופ' היס וקובעת: הירי של אזריה הוביל למותו של המחבל בתגובה להודעה מספר 88
שכן, היא לא מתמודדת עם הממצא המרכזי של גיפס בדבר הדימומים בראשו של המחבל. גיפס הסבירה את הממצא בצורה יסודית וממצה. לעומתה, לא ביקש פרופ' היס לעיין בתצלומים, אלא הסתפק באמירה כללית כי לא מקבל הבחנתה.

אימוץ טענה של עד מומחה מחייבת תזה, וזו לא ניתנה כנדרש. שוכנענו כי לא היה בידי ההגנה להציג ראיות שסותרות את עדותה של גיפס. התרשמנו כי ההגנה לא הצליחה לכרסם במומחיותו של גיפס ובמסקנותיה. נוכח האמור אנו מאמצים את מסקנה וקובעים כי מותו של המחבל נגרם מהירי
ram 04.01.1710:29
112. הלר: התיעוד מן האירוע וכל הצילומים הוגשו כראייה והן אובייקטיבית // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 93
הלר מקריאה את גרסתו של אזריה במצ"ח: כל הסרטים (שעברו לו בראש) גרמו לי לקבל החלטה לא פשוטה, לירות לו בראש. לפי גרסת הנאשם, אומרת הלר, הירי בוצע מחשש לסכין ומחשש למטען. כידוע, משקל של עדות בע"פ הוא עניין של בית הדין, לפי התנהגות העדים.

בבואו לקבוע את מהימנות העדים, מטיל בית הדין את ניסיונו השיפוטי. על בית הדין להתחשב באופן ישיר מהופעת העד. נוכח זאת, נבחנת גרסתו של הנאשם ובהשוואה לגרסאות אחרות שמסר. וכן נבחנת השתנות גרסאותיו.

הלר מציינת את דברי החייל ת', שאין מחלוקת על אמיתות תוכנן: אלאור היה נראה נרגש וכועס שדקרו את חבר שלי, ואמר איך הוא המחבל נשאר חי?
הלר מזכירה את דברי ת', שאמר לו שהירי לא היה תקין. "הוא אמר משהו בסגנון שדקרו את חבר שלו, וניסו להרוג אותו, וגם לו מגיע למות", אמר אז ת'
השופטת אומרת כי לא ניתן לחשוד בת' כמי שניסה להעליל על הנאשם. מצאנו לדחות את ההסתייגות שת' ניסה להעלות בעדותו, באשר לרמת הדיוק של הפרטים. עוד אמרה כי "מצאנו כי בחומר הראיות ישנם חיזוקים נוספים לדבריו של ת'".
ram 04.01.1710:37
124. הלר מסכמת את עדות ת': אלאור לא חשש ממטען // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 112
"מצאנו לתת לעדותו של ת' משקל מלא. עינינו רואות כי הנאשם לא חשש ממטען, והם מצביעים על סיבה אחרת". עוד אומרת הלר כי נראה שהנאשם, אזריה, היה ער לבעיה שמציבה השיחה עם ת'. לא בכדי הוא הכחיש את עצם הדברים, ובעת שהוצע לו לערוך עימות, התנה תנאים.

חרף האמור, במהלך עדותו חזר הנאשם כי לא זכורה לו שיחה עם ת'. כשהתבקש להגיב לטענה כי הירי בוצע מטעמים נקמניים, בחר שלא לענות באופן ישיר. הלר קובעת כי לאחר הירי אמר הנאשם לת' כי "דקרו את חבר שלי וניסו להרוג אותו אז גם לו מגיע למות". לכך משקל משמעותי בהכרעת הדין. "זה לב ליבו של התיק". על כך יפול ויקום דבר, כי הנאשם טוען שפעל מהגנה עצמית שדרשה פעולה מיידית.

לפי הלר, דבריו האמורים של הנאשם מיד לאחר האירוע, גם בפני ת' והמ"פ נאמרו באופן ספונטני ובהמשך ישיר לאירוע הירי
ram 04.01.1710:42
127. כעת הלר מתייחסת לעדותו של המ''פ רס''ן תום נעמן // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 124
היא קובעת: לגרסתו של נעמן מצאנו תימוכין רבים בתשתית העובדתית שהיו לפנינו. גרסת נעמן נתמכת בדברים שמסר המח"ט יריב בן עזרא. חשוב להדגיש כי גם רס"ן נעמן לא נשאל בחקירתו האם אזריה העלה את החשש מפני סכין ומטען. על המשמעות להימנעות מכך עמדנו קודם לכן
ram 04.01.1710:43
131. הלר: בפנינו גרסה מתפתחת ומתפתלת של הנאשם - מקבלים את הסבריו של נעמן // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 127
הלר מתייחסת לטענת הסטירות שהמ"פ נתן לאזריה: גם על כך לא נחקר רס"ן נעמן. לא נעלמו מעינינו אי התאמות בין הודאתו הראשונה לאלו שמסר בהמשך. מצאנו לקבל את הסבריו של נעמן ביחס לפערים שהיו. מצאנו לתת לגרסתו של נעמן משקל מלא. אנו קובעים כי בשיחה שנערכה, לא העלה אזריה את החשש מפני סכין או מטען כסיבה לירי.

רק שעה וחצי אחרי האירוע העלה הנאשם בפני גורם כלשהו (המג"ד, שפירא) את החשש מפני הסכין. בשלב זה לא העלה את החשש מפני מטען. בחקירה סרב להתייחס לדברי המג"ד, בטענה כי מדובר בתחקיר. בעדות בפני בית הדין טען כי דווקא אמר לגבי שתי הסכנות. עדותו של שפירא הטילה רושם. אין בין הסברים והשערות אלו של אזריה (שטען כי שפירא ניסה להגן על עצמו ולפעול לקידומו) דבר.

לטענתה של הלר, לא נמצא דופי בעדים אלו ובפרטים שמסרו, והם לא חסכו בשבחים על הנאשם. הם דיברו לגופו של הנאשם ולא לגופו של עניין. הנאשם בחר בדרך הפוכה ויצא למתקפה אישית נגד המפקדים. את ניסיונות אלו ראינו לדחות מכל וכל ועל משמעותן מבחינה ראייתית עוד נעמוד
ram 04.01.1710:53
145. כעת הלר מדברת על עדות הפרמדיקית: 'הטענה בדבר המטען עלתה רק אחרי שיחה עם עוד' // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 131
בעדותה של הפרמדיקית ניתן למנות פרטים מהותיים - אלאור לא ציין חשש ממטען, הוא אישר שהמחבל היה חי. גם ביחס אליה ההגנה נמנעה מלברר בחקירה. גרסתו זו של אזריה בנוגע לשיחה עם הפרמדיקית לא פורטה אפילו במסמך שהוגש. אין אלא לתמוה כיצד פרט כה מהותי לא הובא אז.

מסכמת: תשתית הראיות מלמדת שלאחר ששוחח אזריה עם העורך דין, העלה את הטענה בדבר המטען המדומיין. גרסת הנאשם למצ"ח נמסרה לאחר השיחה עם העורך דין. לפני אותן שיחות כלל לא הזכיר חשש ממטען. הגרסה שמסר הנאשם הוסיפה להתפתח גם לאחר סיום החקירה במצ"ח, במסגרת אותו מסמך, ובמהלך עדותו בפנינו.

איש לא הבחין בסטירות שטען שהמ"פ נתן לו. לא בזמן אמת ולא לאחר האירוע. רס"ן נעמן לא נחקר במסגרת חקירה נגדית, כך גם עדי התביעה, ועדי ההגנה. בחקירתו במצ"ח אישר הנאשם כי נעמן כלל לא כעס עליו בשל הירי שביצע. אם לא די בכך, טענת הסטירות המשיכה להתפתח גם לאחר שהועלתה.
ram 04.01.1710:57
158. הלר: חוות הדעת הפסיכיאטרית של הנאשם העלתה אף היא קשיים // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 145
אנו התרשמנו שהנאשם שלט בפרטי התיק על בורייו. מצאנו לדחות את הקביעה הבלתי מבוססת לפיה מחסור לכאורה בשעות השינה, בשילוב קשיי קשב וריכוז הביאו אותו לבצע את הירי לעבר המחבל.

אכן העידו מספר עדים בנוגע למצבו הנפשי של אזריה עבור האירוע, שלא היה מטבי. לא מצאנו בכך כדי להשפיע על הכרעת הדין. גם גרסה כבושה זו אודות הסטירות (של המ"פ) דינה להידחות בשל שאינה מהימנה.

הלר מציינת תשובה של הנאשם במהלך העדות, בנוגע לעד שההגנה לא זימנה ש"התביעה יכלה": היא מתחמקת, ומנסה להפוך את נטל הבאת הראיות במשפט הפלילי.

במהלך המשפט שבה ההגנה וטענה כנגד ערכם הראייתי של הסרטונים. בעניין הזה לא ראינו עין בעין עם ההגנה. ערך הסרטונים רב, זו ראיה אוביקטיבית. נוכח העובדה כי הסרטים שצולמו על-ידי אבו שמסיה לא היו בחזקתם כל הזמן, סברנו כי אין לבסס את הקבילות על העדות אלא על חוות דעת מומחה המז"פ. לפיכך, הלר קובעת כי הסרטונים אותנטיים כולם ומשמשים כראייה.
ram 04.01.1711:06
185. הלר: אין כל בסיס לטענה שידו של המחבל הייתה במרחק נגיעה מהסכין // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 158
צפייה בכל הסרטונים מלמדת בבירור כי אין כל בסיס לטענה שידו של המחבל הייתה במרחק נגיעה מהסכין. למעשה רק לאחר הירי קירב עופר אוחנה את הסכין לעבר המחבל, מסיבה שלא התבררה. קודם הסכין הייתה רחוקה מאוד מהמחבל.

זה המקום לציין שהסרטון שצולם על-ידי מתנדב בצלם, ובמקום להתמודד עם הטענה על מרחק הסכין, בחר לומר כי הוא לא מאמין לסרטונים של בצלם.

נאשם שהיה ער לחוסר ההשתלבות של גרסתו עם הסרטונים, נאלץ למתן את גרסתו בחקירות, ועטן שהסכין הייתה "קרובה", לא במרחק נגיעה.
ram 04.01.1711:08
189. הלר - גרסת הנאשם לא מהימנה // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 185
נוכח האמור ולאור הסתירה בדברי הנאשם, לבין הממצאים העולים בבירור מתיאור האירוע, הרי שנדחת גרסתו של הנאשם כבלתי מהימנה.

גם דבריו של הנאשם ששמע את הצעקה בנוגע למטען שבריר שנייה לפני, לא מתיישבי עם הסרטונים אז נראה כי זה היה שתי דקות לפני. קושי זה הוצג לנאשם במהלך חקירתו הנגדית, אולם הוא לא ידע להתמודד עם זה. אמר "בזירת האירוע לא עמד עם טיימר".

היה הנאשם עצמו שנימק את הירי בשל הצעקה, ולכן לממד הזמן חשיבות. הסרטונים מלמדים כי לאורך כל האירוע התנהל הנאשם בשוויון נפש וללא כל דריכות. גם בבואו לבצע את הירי פעל בצורה מחושבת, ולראיה אמר זוזו.

הסרטים מלמדים כי בין עיתוי הצעקה, הנאשם לא פעל להזהיר האנשים או להרחיקם. חרף זאת, הפנה גבו למחבל, מסר את קסדתו ואז ביצע את הירי. התנהגות זו לא עולה בקנה אחד עם תחושת סכנה ועם מענה מיידי ובהול.

לא ברור מדוע בחר אזריה למסור את הקסדה שלו טרם הירי. הנאשם לא ידע להסביר את התנהגותו ומדוע לא ביצע את הירי קודם לכן. במקום אחר מסר תשובה סותרת. גם התנהגות הנאשם לאחר הירי לא עולה עם תחושת סכנה. בסרטונים נראה אזריה ליד גופת המחבל, ולא הזהיר את התאג"ד שהיה במקום וטיפל בגופת המחבל. אזהרה זו מחייבת כי בדיוק מסיבה זו בחר לבצע את הירי.

צפייה בסרטונים מלמדת כי אין לקבל את טענת הנאשם בדבר למזג האוויר ששרר במקום, כי מדובר במזג אוויר שרבי. גם אם לבוש המחבל יכול לעורר חשד, צפייה בסרטונים מראים כי חלק נכבד מהנוכחים לבשו מעילים. טענת הנאשם כי לבושו חריג לא מתישבת עם המציאות.
ram 04.01.1711:18
202. המ''פ הופתע מאוד מהירי - מה שמלמד על אירוע חריג // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 189
מהסרטונים שהוגשו נראה כי המ"פ הופתע מאוד מהירי שבוצע. דבר הירי של הנאשם הובע למפקדת החטיבה עוד לפני שפורסם הסרטון על-ידי ארגון בצלם. ללמד מה סברו המפקדים בזמן אמת, כי זה אירוע חריג. ההוראות דורשות תנאי מצטבר לביצוע הירי - שיהיה ממשי ומיידי.

בעניינו אין מחלוקת שהנאשם לא זיהה מטען על גוף המחבל, ובהיעדרו אין הצדקה לירי.

חרף המפורט בהוראות הפתיחה באש, העיד אחד המ"מ כי הירי שביצע אזריה היה מוצדק. עדות זו נוגדת את הוראות הפתיחה באש. ניסיונו לפרשן כך שתתאים לגרסת הנאשם פוגעת במהימנותו.

מרבית החיילים שנכחו בזירה בשטח, שעמדו בסמוך למחבל, מסרו כי לא חשו בסכנה לפני הירי. לעומתם, היו כמה חיילים שכן מסרו שחשו בסכנה, אך בסרטון ניתן לראות כי הם לא היו בזירה, או שמדובר בחייל שנפצע והיה באמבולנס.
ram 04.01.1711:23
206. הלר: התרשמנו שעדויות האזרחים היו גורפות ונועדו כל כולן לסייע לנאשם, לרבות הטיית האמת בתגובה להודעה מספר 202
אין חולק כי האזרחים הוסיפו להסתובב בזירה גם כשלא היה צורך לתת מענה רפואי לא'. חלקם התקרבו למחבל כדי לצלמו מקרוב. ההסברים שנתנו לכך נדחו.

התנהגותו של הקב"ט, סא"ל במיל' אליהו ליבמן, מעידה כי לא חש בסכנה, כי אחרת היה פועל כדי להתריע ולהזהיר.

באחד הסרטונים של עופר אוחנה, שהוא מתעד את הגופות של המחבלים, אמר כי מדובר ב'פיגוע דקירה, שני מחבלים עם סכינים, ברוך השם מחוסלים'. רוצה לומר, בזמן אמת בשטח התייחס אוחנה אך ורק לסכינים. הדבר מלמד שהחשש ממטען לא היה ממשי מבחינתו. על היעדר תחושת הסכנה באירוע מלמדת גם התנהלות הרבש"ץ, שדיווח למח"ט על ירי חריג שבוצע בגזרה. הרבש"ץ התייצב לעדות בעל כורחו, ובעדות התברר מדוע התבקש לחמוק מכך. הוא טען שאינו זוכר את דבריו, אך גם לא מאשר אותם.

על עדותו של הרבש"ץ אומרת הלר: "אין לנו אלא להצטער כי העד בחר שלא להעיד אמת".

הלר מציינת כי יש משמעות לכך שההגנה לא זימנה לעדות את אורי עופר, מי שצעק בנוגע למטען כשתי דקות לפני הירי. הערותיהם של האלופים במיל' בנוגע למקרה מעוררת קשיים. ספק אם דבריהם יכלו לסייע לביה"ד כדי להגיע לחקר האמת: במקרה שלפנינו, בו מיוחסת לנאשם מחשבה פלילית, חוות דעת כזו לא יכולה לסייע.
ram 04.01.1711:31
210. הלר: מצאנו קשיים לא מבוטלים בעדותו הגורפת של האלוף במיל' דיין שמחבלים דינם למות בתגובה להודעה מספר 206
לטענת הלר, לאמירות של מפקדים נודעת חשיבות רבה, לא בהכרח על ההליך המשפטי.
נדמה שהתבטאותו לא תואמת באופן מלא את הוראות הפתיחה באש.

הלר מציינת כי חלקים מעודויות האלופים נכתבו על-ידי צוות ההגנה עצמו.
ram 04.01.1711:34
213. נמצאו קשיים גם במסקנותיו של תא''ל במיל' זכאי וגם האלוף במיל' ביטון בתגובה להודעה מספר 210
הלר: במהלך עדותו של האלוף במיל' ביטון הייתה חוסר בקיאות בהוראות הפתיחה באש.

עוד אמרה כי נמצאו קשיים במסקנותיו של תא"ל במיל' זכאי שהעיד בפני בית הדין.
ram 04.01.1711:36
215. הלר - יש לדחות כבלתי מהימנה את גרסת הנאשם במצ''ח בנוגע לסיבת הירי בתגובה להודעה מספר 213
הראיות שנאספו מראות שגרסת הנאשם במצ"ח ובבית הדין בדבר שהצהיר על שתי הסכנות היא גרסה כבושה. הראינו כי עדותו של הנאשם נסתרת גם בראיות אובייקטיביות, כמו הסרטונים - מרחק הסיכן, עיתוי הצעקה, חריגות לבוש המחבל, והתנהגות הנאשם. יש לדחות כבלתי מהימנה את גרסת הנאשם במצ"ח בנוגע לסיבת הירי.

לפי הלר, גרסתו של הנאשם לא תואמת את הערכתם המקצועית של מפקדיו בדבר מוצדקות הירי מבחינה מבצעית. סיבת הירי לא הייתה נעוצה בתחושת סכנה, אלא בהסבר שסיפק מיד לאחר הירי, שמגיע למחבל למות.
ram 04.01.1711:43
223. הלר: זה שמדובר במחבל לא אומר שמותר להצדיק פעולה לא מידתית // גילי כהן בתגובה להודעה מספר 215
העובדה שהיה מוטל על ארץ מחבל שביקש לקטול את חייהם של חיילי צה"ל אין בה כשלעצמה להצדיק פעולה לא מידתית. עקרון המידתיות נשמר בהוראות הפתיחה באש. הוראות הפתיחה באש מהוות יישום של הדין. את ההוראות יש לקיים באופן דווקני, כי בבסיסם מתבטא עקרון קדושת החיים. אין בכך כדי לצמצם שיקול דעת. הוראות הפתיחה באש נותנות מענה גם לאיום המטענים. אמנם נעמן אישר שהחיילים לא תודרכו באופן ספציפי על המטענים, אך צויינו דוגמאות לאיומים.

נוכח האמור, פרשנותו המוטעית של הנאשם לפיה ניתן לירות ביסטואציות שבהן אם יש ספק, אין ספק, נוגדת את הוראות הפתיחה באש. גם אם הייתה מתקבלת גרסת הנאשם בנוגע לחשש ממטען, אין למצוא בכך צידוק לירי.
ram 04.01.1711:50
228. בית הדין קובע את ממצאיו לפי הראיות שנמצאות לפניו - סברנו כי ראוי לחזור ולהזכיר זאת בפרק זה בתגובה להודעה מספר 223
מעדויות המפקדים עולה תמונה אחידה, שלאחר שהמג"ד ערכו בירור בשטח, עלה כי מדובר באירוע חריג - טרם פרסום הוידיאו. אמנם העלה הנאשם טענה כי הוא הגיע למח"ט 900 בשביל להישפט ולא בשביל תחקיר, אך אין בכך כדי להשליך על נסיבות הפתיחה בחקירה.

מהתשתית שלפנינו עולה כי הפרקליטות פעלו בהתאם למדיניות הנהוגה בפתיחת חקירת מצ"ח.
ram 04.01.1711:54
233. יש לציין כי ההחלטה אליה הגענו היינו מגיעים גם אם החקירה הייתה נפתחת לאחר שהסרטון היה מופץ בתגובה להודעה מספר 228
ממעשה זה עלולות לנבוע השלכות ממספר מישורים נוכח המציאות הביטחונית באזורנו. עלולה להיות פגיעה אנושה בתדמיתו של הצבא. ההגנה לא הציגה תשתית ראייתית מינמלית לטענה כי כתב האישום הוגש מטעמים זרים. הטענה נדחתה. נזכיר כי הפצ"ר פעל בהתאם לסמכותו.

אין בית הדין מחליף את שיקול דעת הפצ"ר אך בהינתן התשתית הראייתית הגולמית אליה נחשפנו, הרי שניתן לקבוע כי הצטברו די ראיות עבור הגשת כתב אישום.

ההגנה לא בחלה בהשאמות חמורות למדי בנוגע לתביעה הצבאית ולפרקליטות הצבאית. מדובר בטענות חמורות, שלא מצאנו להן בסיס, ונטענו בעלמא.
ram 04.01.1712:01
240. הלר: אין להגנה אלא להלין על עצמה בתגובה להודעה מספר 233
ram 04.01.1712:07
243. הלר: שינוי גרסאותיו של הנאשם מעידה על היעדר כנות בנוגע לסיבת הירי במחבל בתגובה להודעה מספר 240
על שיחות המפקדים בעניין המקרה: שוכנענו כי טענות ההגנה לפיה השיחות נועדו לרדיפת הנאשם, ולפגוע בהגנתו, לא בוססו והן מנוגדות לראיות. אין המפקדים פועלים בריק. המציאות הביטחונית היומיומית מחייבת מענה לשאלות נורמטיביות שהמציאות הזו מכתיבה. לא ניתן להשאיר עמימות. המפקדים הקפידו לשוחח על האירוע, ולא על מחולל האירוע. לא נפל פגם בהתנהלות המפקדים.

לא שמענו ולו עדות אחת, מבין 31 העדים, ממנה עולה כי בחקירה נמסרו עדויות שקריות לרעת הנאשם (בגלל שיחות המפקדים).

הלר על טענת הסנגורים כי אזריה לא השתתף בתחקיר: בהיעדר תשתית ראייתית מלאה, אין לנו את הכלים כדי לקבל את טענת ההגנה.
ram 04.01.1712:23
260. כולם כבר איבדו ריכוז והבדיחה שרצה היא שאלאור יסיים לרצות את גזר הדין עד תום ההקראה בתגובה להודעה מספר 243
הייתה מפעילה קצת אינטליגנציה רגשית כבוד השופטת ומודיעה על הרשעה או זיכוי לפני שעה או שעתיים.

בכל זאת, ישנן עוד 3 עובדות שהלר רוצה לשוחח עליהן.
Aquamarine 04.01.1712:24
263. היא צריכה להצדיק את הפיגוע שהיא עושה בנו בתגובה להודעה מספר 260
ram 04.01.1712:34
270. הלר: קבענו כעניין שבעובדה שמותו של המחבל נובע מהירי של הנאשם בתגובה להודעה מספר 260
בין הצדדים התגלעה מחלוקת בשאלת הקשר הסיבתי בין הירי למותו של המחבל, ולסיבת הירי. העדפנו את חוות הדעת המקצועית והמנומקת של ד"ר גיפס, שקובעת שמותו של המחבל נובעת מירי הנאשם לראשו.

הגרסה שמסר הנאשם היא גרסה כבושה שלא עולה בקנה אחד עם מה שמסר באופן ספונטני ולאחר הירי. הגרסאות של הנאשם הלכו והתפתחו. נוכחנו לראות כי גרסתו הכבושה לא עולה בקנה אחד עם הסרטונים שתיעדו את האירוע.

גרסתו של הנאשם לא עולה בקנה אחד עם הוראות הפתיחה באש. נוכח האמור הגענו למסקנה כי יש לדחות את גרסאותיו במצ"ח. אין מקום לקבל את הסבריו המאוחרים באשר לסיבת הירי.

לאור זאת הרי שהוכחנו מעל לכל ספק סביר - הסיבה לירי לא הייתה נעוצה בתחושת סכנה אלא בדבריו - שמגיע למחבל למות. בעניינו של הנאשם לא נפלו פגמים בהחלטה להורות על ההחלטה בחקירה, והבחלטה להגיש כתב אישום.
ram 04.01.1712:37
274. הלר מסכמת: הירי היה אסור בנסיבות המקרה בתגובה להודעה מספר 270
אין אלא לקבוע כי הונחה בפנינו יסודות עבירת ההריגה מעל לכל ספק סביר.
ram 04.01.1712:39
278. בית הדין הצבאי קובע: אלאור אזריה הורשע בהריגה בתגובה להודעה מספר 274
ram 04.01.1712:47
281. ברצוני להודות לעיתונאית גילי כהן על הציוצים הישירים מתוך אולם בית הדין בתגובה להודעה מספר 278
רוטרית 04.01.1712:33
268. וממשיכה בתגובה להודעה מספר 243
‏הלר מסכמת: אין מחלוקת כי הנאשם ירה בראשו של המחבל מטווח קצר. לא יכולה להיות מחלוקת שבירי יש כדי לסכן את חיי הזולת
מקורי 04.01.1711:56
236. וכי מדוע? האם לא ראינו אדם גוסס שרגע לפני שמת הוא קם ורוצח עוד אנשים? בתגובה להודעה מספר 82
אבל מה ההיגיון מעניין את אלו שמחפשים להרשיע (חייל שהגן עליהם) בכל מחיר.
שמאלנים כפויי טובה מהסוג הכי גרוע ומטונף שקיים עלי אדמות
הדסי 04.01.1710:05
39. אם לא אמרה מייד שיש זיכוי אז זו הרשעה בתגובה להודעה מספר 0
עמי סגל 04.01.1710:05
43. אלאור הורשע .לא זוכה בתגובה להודעה מספר 0
בנימינוב 04.01.1710:05
44. הקראת גזר הדין: אין זיכוי בפתח דברי השופטת. בתגובה להודעה מספר 0
רוטרית 04.01.1710:06
51. אין זיכוי בתגובה להודעה מספר 0
‏הלר: 08:33 ירה הנאשם כדור בודד לעבר ראשו של המחבל א-שריף מנשקו האישי. לאחר מכן נקבע מותו של המחבל
יקיפ 04.01.1710:11
70. הלר בתגובה להודעה מספר 0
‏הלר: הכרעת דינו של נהאשם רק על הראיות שנשמעו בבית הדין. חזקה על בתי המשפט שיעמדו בפרץ. זהו מבחנם של השופטים ושל מערכת המשפט

‏הלר: הנאשם העלה טענה של הגנה מהצדק, וטען לרדיפה בלתי נסבלת של הרשויות שקודם ירו את החץ ואז הגישו את כתב האישום

‏הלר: אין מחלוקת כי לאחר הירי נמצא המחבל מת וכי לא נמצא מטען
יקיפ 04.01.1710:13
77. השופטים בתגובה להודעה מספר 70
‏השופטים: ישנו ספק סביר שקיים סייג לאחריותו הפלילית של הנאשם

‏השופטים: הנאשם ידע שהירי יוביל ללקיחת חיי אדם
Aviel 04.01.1710:13
80. הלר: ''העובדה הובילה את הנאשם שעל המחבל מטען נפץ ולכן פעל'' בתגובה להודעה מספר 0
רוטרית 04.01.1710:16
83. הנאשם ידע שהירי יוביל למוות בתגובה להודעה מספר 0
ניק מקומי 04.01.1710:20
89. שיהיה ברור, לא ייקבע היום עונש בתגובה להודעה מספר 0
מה שייקבע בלבד הוא באיזו עבירה יורשע. אם זו הריגה שעונשה חמור מאוד או אולי פחות מכך. סביר ממה שנאמר עד כה שיואשם ההריגה.
חמורה העובדה שהשופטים כבר העניקו משקל לכך שלאחר המעשה לא נמצא מטען על המחבל. היה עליהם להכריע האם אלאור חשש שיש מטען או שפעל ממניעים אחר.
העונש ייקבע רק לאחר גזר הדין. וזה ייקבע רק לאחר דיונים.
יקיפ 04.01.1710:21
90. .... בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1710:32
117. הוציא הבהרה בתגובה להודעה מספר 90
ram 04.01.1710:21
91. זה הולך לכיוון לא מעודד - השופטת דוחה את הטענות של ההגנה בתגובה להודעה מספר 0
הקורא 04.01.1710:34
122. שאין זיכוי זה ברור אבל עדיין צריך קצת סבלנות בתגובה להודעה מספר 91
Aviel 04.01.1710:22
94. השופטת: ''דוחים את ממצאיו של ד''ר היס'' בתגובה להודעה מספר 0
מתנדב 04.01.1710:23
95. וידאו מהשטח של הדקות האחרונות בתגובה להודעה מספר 0
צילום: מתנאל רחמים, מבזקי חדשות בזמן אמת
אלי-רן 04.01.1710:23
97. לדעתו של עו''ד ארי שמאי הוא מורשע בהריגה בתגובה להודעה מספר 0
ניק מקומי 04.01.1710:27
108. כך גם העו''ד הפלילי שמעון הלוי בתגובה להודעה מספר 97
רוטרית 04.01.1710:29
114. השופטת: מקבלים את חוות דעתה של גיפט שמות המחבל נגרם מירי הנאשם בתגובה להודעה מספר 108
somebody 04.01.1710:29
111. זה כבר יצא מפיה של השופטת, אם קראת טוב את שהקריאה השופטת בתגובה להודעה מספר 110
כעת רק צריך לחכות ולדעת מה העונש שיוטל עליו באשמת הריגה
Aviel 04.01.1710:32
118. ''הוכח מעל לכל סביר שהמחבל נהרג מירי הנאשם'' בתגובה להודעה מספר 0
הקורא 04.01.1710:37
125. תירעו: עדיין לא התייחסה לעיקר - חשש אלאור ממטען ושאר טענות הגנה בתגובה להודעה מספר 118
יקיפ 04.01.1710:42
128. ‏השופטים: ''נקמה היא המניע ולא הגנה עצמית'' בתגובה להודעה מספר 0
יקיפ 04.01.1710:43
130. ‏השופטת: המניע של אלאור אזריה היה נקמה - ולא הגנה עצמית בתגובה להודעה מספר 128
M203 04.01.1710:43
129. גם אם לא היה מטען עומדת לאליאור הגנת טעות במצב דברים: בתגובה להודעה מספר 0
במשפט הפלילי יש הגנת טעות במצב דברים, אם הנאשם דימה סכנה, למרות שלא הייתה - הוא יזוכה, המבחן הוא מבחן סובייקטיבי, האם אדם סביר היה מדמה סכנה כאשר מחבל שוכב על הקרקע וזז וברקע צועקים שיש מטען?? דומני שהתשובה היא חיובית וע"כ צ"ל מזוכה
יקיפ 04.01.1710:45
134. מפגינים הרחיקו צלמים בתגובה להודעה מספר 0
דרום292 04.01.1710:45
135. גם הערבים צופים במשפט בתגובה להודעה מספר 0
אלמוני 04.01.1714:51
283. אלו משפחת המח בתגובה להודעה מספר 135
deko 04.01.1710:48
139. אלון בן דויד בתגובה להודעה מספר 0
אומר שאין ספק שתהיה הרשעה- השאלה במה
Aviel 04.01.1710:54
147. ''הנאשם יצא למתקפה אישית נגד מפקדיו'' בתגובה להודעה מספר 0
ירוק בנשמה 04.01.1711:03
173. המשטרה הורידה בכח דגל של לה פמילייה! בתגובה להודעה מספר 0
תמונות קשותתת ביותר!!
שיטתי 04.01.1711:04
181. איפה אתה רואה תמונות? בתגובה להודעה מספר 173
somebody 04.01.1711:08
188. וידאו: בתגובה להודעה מספר 173
בטוח 04.01.1711:04
180. העיתונאי אוהד חמו הוכה בחוץ בתגובה להודעה מספר 0
נס עם רוטר 04.01.1711:07
186. השוטרים נלחמים עם המפגינים ומורידים שלט שכתוב עליו ''אוהבים אותך אלאור'' - ערוץ 20 בתגובה להודעה מספר 0
Aviel 04.01.1711:09
191. שלט של לה פמיליה שעליו כתוב ''אוהבים אותך L.F'' בתגובה להודעה מספר 186
המשטרה שכחה מה זה חופש הביטוי.
Beatman 04.01.1711:10
192. המפגינים החזירו לידיהם את השלט בתגובה להודעה מספר 186
נס עם רוטר 04.01.1711:11
193. המשטרה: ''מדובר בהפגנה ללא רשיון, להיכנס לתוך המתחם'' ערוץ 20 בתגובה להודעה מספר 0
ישראל_ק 04.01.1711:17
200. המפגינים חוסמים את הכביש. בתגובה להודעה מספר 0
somebody 04.01.1711:17
201. סיכום ביניים: בתגובה להודעה מספר 0
‏סיכום ביניים: נדחתה הטענה שהמחבל היה מת טרם הירי. נדחתה טענת ההגנה העצמית. השופטים קובעים שהעדים מהימנים ולעומתם גרסאות אזריה השתנו
ram 04.01.1711:21
205. דובר המשפחה של אזריה: ''במידה ואזריה יורשע - מדינת ישראל איבדה את התוקף לקיומה'' בתגובה להודעה מספר 0
Beatman 04.01.1711:26
207. רח' קפלן ומחלף השלום נסגרו לתנועה בתגובה להודעה מספר 0
נס עם רוטר 04.01.1711:28
209. השופטת התייחסה לבצלם: ''הם הילדים של כולנו'' ערוץ 20 בתגובה להודעה מספר 0
עדכון: ערוץ 20 חזרו מאמירה זו
somebody 04.01.1711:31
211. התקשורת כועסת על השופטת, על מרחה יותר מידי את ההראה של הכרעת הדין בתגובה להודעה מספר 0
מתנדב 04.01.1711:32
212. צפו בוידאו עדכני - 'משפט מכור ושקרי' בתגובה להודעה מספר 0
צפו בוידאו - 'משפט מכור ושקרי' - התגובות הסוערות בדקות אלו מול בית הדין הצבאי בקריה בתל אביב בעקבות הקראת הכרעת דינו של לוחם צה"ל אלאור אזריה שירה למוות במחבל מנוטרל בחברון. עשרות תומכים בו עם שלטי תמיכה וקוראים קריאות נגד הכרעת הדין. 'עם ישראל רואה לנגד עיניו את המשפט המכור הזה, את משפט השקר הזה, את משפט הדרייפוס הזה', אמר דוד איש שלום שהגיע אף הוא לתמוך באלאור. 'המשחק הוא מכור', אמר פעיל הימין ברוך מרזל. 'דורשים התפטרות מיידית של ראש הממשלה', אומרים המפגינים.

לצפייה ישירה:


• צילום: מתנאל רחמים, מבזקי חדשות בזמן אמת

מקור: www.facebook.com/newsil
רוטרית 04.01.1711:37
216. רגב: אנחנו נקבל ונכבד את החלטת בית המשפט אך נפעל לחנינה בתגובה להודעה מספר 0
בטוח 04.01.1711:43
221. בית המשפט : הרבש''צ שיקר בבית המשפט בתגובה להודעה מספר 0
Beatman 04.01.1711:51
229. ''גם אם היה מטען, זה לא מצדיק ירי'' בתגובה להודעה מספר 0
השופטת הלר: נוכח כל האמור, גם אם הייתה מתקבלת גרסת הנאשם בנוגע לחשש ממטען, אין למצוא בכך צידוק לירי
אור12 04.01.1712:00
239. במשפט אחד הבהירה את השקפת עולמה המעוותת בתגובה להודעה מספר 229
שמאלנית קיצונית שניתנה לה הזדמנות לשטוח את השקפת עולמה בחפירה בלתי נגמרת
Beatman 04.01.1712:13
244. לגמרי בתגובה להודעה מספר 239
כמו רוב צמרת צה"ל
Aquamarine 04.01.1712:26
264. ככה נראה הצבא שלנו בתגובה להודעה מספר 239
אם תפרוץ מלחמה יטבחו בנו כמו בזבובים כי נתנו לאוייבים להשתלט על הצבא, מערכת המשפט וכל התקשורת.
ברדני 04.01.1714:43
282. אין ספק שמגיע לה העלאה בדרגה בתגובה להודעה מספר 229
דובי 9 04.01.1711:51
230. השופטת הלר: גם אם היה חשש למטען אין הצדקה לירי בתגובה להודעה מספר 0
ערוץ 20
kitzz 04.01.1711:55
235. השופטות הזויות... בתגובה להודעה מספר 230
לא מקבלות אף אחת מהטענות של ההגנה בצורה גורפת...

חייב לקרוא את כל הכרעת הדין .

לפי הקיצור שהקריאה השופטת מוטה בצורה ברורה...
etayle 04.01.1711:57
237. מוטה ? משפט מכור. בתגובה להודעה מספר 235
ram 04.01.1711:51
231. המפגינים מחוץ לבית המשפט מרימים גם דגלי טראמפ בתגובה להודעה מספר 0
צילום: צחי דבוש
מקורי 04.01.1712:00
238. יפה! בע''ה טרמאפ יעשה לנו סדר עם המושחתים שהשתלטו באופן פיראטי וכוחני על בתי המשפט בתגובה להודעה מספר 231
Phaedrus 04.01.1712:06
242. ''אשור לא יושיענו'' בתגובה להודעה מספר 238
נס עם רוטר 04.01.1711:54
234. השופטת הלר: גם אם יש חשש למטען, אין הצדקה לירי! בתגובה להודעה מספר 0
somebody 04.01.1712:03
241. השופטים כבר עם הדרגות החדשות על כתפיהם בתגובה להודעה מספר 0
‏סמלי השופטים המקודמים: כרמל ווהאבי כבר עונד דרגות אל״מ וסאל ירון סיטבון עם התג החדש של מפקד יחידת הלוטר עד שיועלה לאלמ כמפקד המרהום.
יוסי יהושע
בטוח 04.01.1712:17
245. השופטת מאיה הלר: ''חוסר כנות בגרסת הנאשם בנוגע לסיבה בה ירה במחבל'' בתגובה להודעה מספר 0
מעניין 04.01.1712:15
246. השופטת הלר בפסק תקדימי: אמור מעתה, אסור לפתוח באש כשלא זוהה אפקט חבלני בתגובה להודעה מספר 0
לפי חידוש פסק הדין, גם אם ראית מחבל עם מעיל דובון ביום חם והוא מזיע וחשוד, אסור עליך לפתוח באש עד שלא תראה חוטים יוצאים מכיסו.

הדבר הנ"ל הינו תוספת לחוק פתיחה באש המדבר על זיהוי כוונה ונכונות גם מבלי לזהות אפקט חבלני.

ערוץ 2
ram 04.01.1712:16
247. הטקסט כפי שפרסם עמית סגל בתגובה להודעה מספר 246
Mifune 04.01.1712:20
256. ארגוני הטרור מוסרים תודתם בתגובה להודעה מספר 246
deko 04.01.1712:20
257. שמאלנית בתגובה להודעה מספר 246
בתי הדין רקובים מסמןלניות. די להיות מדינה דמוקרטית חייב להפסיק להיות מדינה דמוקרטית. ראש הממשלה ומפלגות הימין יבחרו מטעמם שופטים וא ישפטו בעצמם
צדק לכל 04.01.1712:21
258. הספק כאן הוא לא על זיהויו של אדם כמחבל! בתגובה להודעה מספר 246
לא מדובר בספק בין אדם חף מפשע למחבל.
מדובר במחבל *ודאי* והספק הוא על יכולתו לבצע את זממו או לא.
hadyos 04.01.1712:23
262. אולי באותה הזדמנות שיגדירו מחדש מה זה מחבל... חבורה של מעוותים בתגובה להודעה מספר 258
seether 04.01.1712:23
261. שמעת פעם על הוראות פתיחה באש בתגובה להודעה מספר 246
קיימים 3 תנאים הכרחיים לירי בהוראות פתיחה באש! הן לא חדשות.
מדובר על אמצעי, כוונה ויכולת.

השוטפטת מתייחסת לאמצעי וליכולת. שבוודאות לא התקיימו במקרה הירי.

ממתי חשש מצדיק ירי? ההוראות פתיחה באש מוגדרות כך שנים על שנים על שנים.

Ferenci 04.01.1712:37
275. כלומר, השופטת מייתרת מלה "חשד" מצמד המלים "חשד סביר". לדבריה, חייב להיות זיהוי ודאי בתגובה להודעה מספר 261
ואז נתחיל להתווכח האם בנוסף לדובון מנופח ביום קיץ חוט משתלשל הוא זיהוי ודאי, או כל עוד לא ראינו שני חוטים ולא ראינו מתג כרוך על אצבע, זה עוד לא מספיק זיהוי
פרוזק 04.01.1712:28
265. המשפטן הבכיר עמית סגל בתגובה להודעה מספר 246
בטוח 04.01.1712:19
255. שום טענה של ההגנה לא נותרה ללא מענה עד כה. כולן - נדחו בתגובה להודעה מספר 0
Mifune 04.01.1712:22
259. ''מילים, מילים, מילים'' בתגובה להודעה מספר 255
מי שלא מבין שעוד נכונו לנו לא מעט הלוויות עקב המילים הרצחניות האלה, מיתמם או אולי סתם תמים.
Aquamarine 04.01.1712:29
267. תשמח שעלובה מושחתת התירה את דמם של חיילינו ואזרחינו בתגובה להודעה מספר 255
בטח תחלק סוכריות כשיקברו חיילים ואזרחים כי מושתלת כמו הנבלה הזו הכריזה שחיי אוייב יותר יקרים מחיי יהודים.
קרידו 04.01.1712:36
272. נדחו בקש בתגובה להודעה מספר 255
ובכל מקרה אין בראיות התביעה כדי להוכיח מעבר לספק סביר כוונה לנקם.
בטוח 04.01.1712:29
266. בית המשפט נשען רבות בהחלטתו על הסרטון של בצלם בתגובה להודעה מספר 0
ram 04.01.1712:38
277. בית הדין הצבאי קובע: אלאור אזריה הורשע בהריגה בתגובה להודעה מספר 0
בטוח 04.01.1712:44
280. ערוץ 10 : מהומה באולם בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג