החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום משפטים אשכול 562

tvstar 01.04.0220:56

דו''ח משטרה

משהו יכול לעזור לי? קבלתי דו"ח משטרה בדואר רשום בפעם הראשונה אחרי שנה מאז ביצוע העבירה האם אני יכול לבטל את הדו"ח בגלל הזמן הרב ואיך אני עושה זאת?
ED 01.04.0221:06
1. המדריך המלא (מצורף): בתגובה להודעה מספר 0
[/b][font size=1 color=red]עבר עריכה לאחרונה בתאריך 01.04.02 בשעה 21:08 [/font][FONT CLASS='text15'][B][br]אם יש לך שאלות ספציפיות לאחר קריאת המדריך, אנא פרט יותר לגבי הדו"ח שקיבלת.

https://rotter.net/forum/law/248.sh...

ראה תמונה + לינק רלוונטי

בהצלחה !
tvstar 03.04.0220:42
2. משך הזמן בתגובה להודעה מספר 1
קראתי באיזה מקום שאם המשטרה שולחת לי הודעה על דו"ח מעל פרק זמן מסוים אז אני יכול לבטל אותו על התישנות או משהו כזה שהרי אני לא יכול לזכור איך בוצעה העבירה אחרי כל כך הרבה זמן אז האם זה נכון ואם כן אחרי כמה זמן ומה הפרוצדורה לבטל את הדו"ח?
ED 03.04.0221:43
3. אתה שוב לא נותן פרטים מספקים בתגובה להודעה מספר 2
באשר לסוג הדו"ח או העבירה.
עקרונית יש דבר כזה הנקרא התיישנות, אך למיטב ידיעתי, לעיתים יש בעייתיות ומחלוקת לעניין זמן ההתיישנות.
על כן, אם תוכל לומר על מה מדובר, יהיה קל יותר לעזור לך.

NYRY 10.05.2118:05
4. איך אתם הייתם מנהלים את המדינה? בתגובה להודעה מספר 0
olaf 11.05.2108:53
5. התיישנות בתגובה להודעה מספר 0
Perhaps 06.07.2120:13
6. במידה ואכן עברה למעלה משנה - בתגובה להודעה מספר 0
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982
"
225א. (א) עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב)......"

ובהמשך בעניין קנס שניתן עקב צילום מצלמה:

"
(תיקון מס' 43) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 71) תשע"ה-2015

          (א1) היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א או 27א1 לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בענינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:

(1)   ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה (2);

(2)   שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
....
"
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג