שבת בראשית

23/10/2019

זמני הדלקת נרות
מוצאי שבת הדלקת נרות מחוז
18:33 17:21 ירושלים
18:35 17:36 תל אביב
18:36 17:39 באר שבע
18:33 17:26 חיפה

זמני הדלקת נרות שבת
 
ביהדות, להבדיל משאר העולם, היום מתחיל משעות הערב ולאחר מכן מגיע היום. כפי שנאמר בספר בראשית "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד". משתמע מכך שהיום היהודי מתחיל בעצם כבר ערב לפני כן, בשקיעת השמש. זו הסיבה למשל שיום שבת, מתחיל בעצם בערב יום שישי, בשקיעה, או ערב יום הכיפורים מתחיל בערב ולא ביום הכיפורים עצמו.
אם כך הדבר, מתי בעצם נכנסת השבת בדיוק? ומתי צריך להדליק נרות שבת?

זמני הדלקת נרות

יום שבת בעצם מתחיל כבר בערב יום שישי בערב. בעיתונים, בלוחות שנה, באינטרנט וכד' מפרסמים את זמני כניסת השבת בערים שונים בארץ. זמנים אלו הם הזמנים המקובלים להדלקת נרות שבת, אך לא בהכרח לכניסת השבת.
זמני הדלקת נרות שבת הם כ 24 דקות לפני שקיעת החמה ולפני כניסת השבת הרשמית.
הדלקת אש במהלך השבת הינה כאמור אסורה ולכן הדלקת נרות השבת היא למעשה הפעולה האחרונה להדלקה שנעשית לפני כניסת השבת.

מבחינה גאוגרפית, זמני הדלקת נרות שבת משתנים בהתאם לאזור. בירושלים למשל זמני הדלקת נרות הינו כ- 40 דקות לפני שקיעת החמה. לעומת זאת בחיפה סופרים כ- 30 דקות וככל שהיישוב ממוקם מזרחה, זמני הדלקת הנרות מוקדמים יותר משאר הישובים בארץ.
אם קרה ולא הדלקתם נרות שבת בדיוק לפי הזמן שרשום, או 24 דקות לפני שקיעת השמש, ניתן לקבל את השבת כמה דקות מאוחר יותר ולהדליק נרות, אך לא ניתן להדליק נרות שבת מאוחר יותר משקיעת החמה. את השבת כאמור, יש לקדש עוד לפני כניסתה ובכך ניתנת האפשרות לכל בני ישראל לקיים את מצוות השבת טרם כניסתה, להתכונן לקיים את מצוות השבת ולסיים את המטלות שנותרו לעשות לפני כניסת השבת, כמו נסיעה ברכב, הדלקת אש, שימוש בחשמל וכד'.

למה מדליקים נרות שבת?

הסיבה העיקרית להדלקת נרות שבת היא לקיום שתי מצוות לכבוד השבת. כפי שכתוב בספר שמות " זכור את יום השבת לקדשו". ציווי זה כולל את כל המצוות שקשורות לציון יום השבת.
הציווי השני מוזכר בספר דברים והוא "שמור את יום השבת לקדשו", המדבר על כל האיסורים שכרוכים במהלך שמירת יום השבת.
זו הסיבה אם כך שיש להדליק שני נרות שבת. כל נר מייצג את שתי המצוות שהאחת אומרת "זכור" – זכרו את השבת, והשנייה מייצגת את "שמור" – שמרו על השבת כהלכה.

מי מדליק נרות שבת בבית?

כולם מכירים את המשפט 'כל אישה ובת מדליקות נרות שבת'. אולם לא בהכרח על האישה להדליק נרות שבת. במידה וגבר גר לבדו או בהיעדר אישה בביתו, חלה החובה עליו להדליק נרות שבת.
במשפחה, נהוג שהאישה היא זאת שתדליק את נרות השבת מכיוון שהיא בעלת הבית, והיא זו שמנהלת את צרכי הבית.
אם האישה נשואה, היא מדליקה שני נרות שבת, אם מדובר בילדה, היא תדליק נר אחד עד אשר תינשא.

כיום, ניתן למצוא במקומות חלוקה שונים ברחבי הארץ, נשות חב"ד שמחלקות לנשים ובנות נרות בימי שישי בבוקר בכדי לעודד את חובת הדלקת נרות שבת, ולעורר מודעות גם בקרב אלו שאינם מסורתיים.
"השמש עוד מעט שוקעת, רגע לפני החשיכה בואי להאיר את הבית".
שבת שלום.