מאמין/ה לגרסה הרשמית על רצח רבין?
אני מאמין/ה י
רוב הגרסה - אמת י
חצי - חצי י
רוב הגרסה - שקר י
לא מאמין/ה יראה תוצאות